12-05-2023

Zo min mogelijk overlast bij verbouwing van 6.000m2 bij Fontys Hogeschool

In de meivakantie is Houta bij Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven begonnen aan een verbouwingsproject dat in totaal drie gebouwen omvat, verdeeld over zes gebieden van in totaal 6.000 m2. De planning is zó ingericht dat de studenten er zo min mogelijk last van hebben. Als dit project is afgerond, zullen deze gebouwen een heel andere aanblik hebben.

Als startmoment voor de verbouwing is gekozen voor de meivakantie om de studenten tijdens die periode niet tot last te zijn. Het gaat daarbij in eerste instantie om twee van de zes gebieden. De werkzaamheden gaan door na de meivakantie.

Het collegerooster is zó opgesteld dat de plekken waar de verbouwing plaatsvindt niet door de studenten in gebruik zijn. De mogelijke overlast door bijvoorbeeld lopende mensen en geluid kan daardoor tot een minimum beperkt blijven.

Met het werk aan de overige vier gebieden zal gestart worden in de zomervakantie, ook weer om de hinder te minimaliseren. De planning is dat alle gebieden na de vakantie klaar zullen zijn.

Het doel van de verbouwing is om de huidige structuur van collegezalen en aparte hokjes te veranderen in open werkplekken. Kantoortuinen zoals we die kennen uit het bedrijfsleven dienen daarbij als inspiratie.

Dit project is uniek, omdat Houta en bouwpartners er alles aan doen om de studenten en de medewerkers van Fontys zo min mogelijk te hinderen. Zo wordt er nooit in alle zes gebieden tegelijk gewerkt, is de ruimte die door de bouwplaats in beslag wordt genomen minimaal en wordt er in nauw overleg met Fontys en bouwpartners een strakke planning gehanteerd.